กระทรวงแรงงาน  เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ได้รับการจ้างงาน

13 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 285

อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผย เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ได้รับการจ้างงาน


นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบัน มีสถานประกอบการหลายแห่งมีความต้องการแรงงานผู้สูงอายุ ซึ่งกรมการจัดหางานกำลังสนับสนุนเพื่อหางานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหลังจากในอนาคตจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ยังมีประสิทธิภาพที่จะทำงานในหลากหลายสาขาอีกจำนวนมาก ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงเร่งดำเนินการหามาตรการจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะจ้างผู้สูงอายุเข้าไปทำงาน ส่วนเรื่องของอัตราค่าตอบแทนและสุขภาพในการทำงานก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง กรมการจัดหางานได้ประกาศ       กฎเกณฑ์ในเรื่องของค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุไว้แล้ว โดยค่าจ้างต่อชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 45 บาท ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามการจ้างงานบริษัทที่จ้างงานผู้สูงอายุก็สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างได้ตรงกับการที่ประกาศ หรือมากกว่าที่ประกาศไว้

อธิบดีกรมการจัดหางาน ยังกล่าวอีกว่า เนื่องในวันมหาสงกรานต์และยังถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยพรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และขอเชิญชวนบุตรหลานหลานร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีพระคุณรวมถึงผู้บังคับบัญชา และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปี 2562 และตลอดไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย