รองนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไหว้ญาติผู้ใหญ่ตามประเพณี

13 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 127

รองนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไหว้ญาติผู้ใหญ่ตามประเพณี ระบุ ปีที่ผ่านมารัฐบาลอนุมัติกว่า 10 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุของไทย คาดปี 2574 จะมี ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในวันนี้ 13 เมษายน นอกจากเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุของไทย ซึ่งเป็นเทศกาลหยุดยาวที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปหาครอบครัวและกราบญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักตามประเพณี ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งและอยากให้สังคมไทยตระหนักถึงสิ่งที่บุคคลสูงอายุทำให้กับประเทศชาติด้วย

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ 11.3 ล้านคน และปี 2563 จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ และในปี 2574 จะมีมากถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีมติมากกว่า 10 เรื่องเพื่อเตรียมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ และธนาคารผู้สูงอายุ โดยได้สั่งการไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปปรับปรุงความสะดวกสบาย การทำ พรีเมียมคอมเพล็กซ์ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งที่พักและสถานพยาบาล รวมถึงการขยายโรงเรียนผู้สูงอายุที่มี 1,400 แห่ง และมีผู้สูงอายุเรียนเข้าเรียนมากกว่า 7,000 คน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนเรื่องการออม ที่ทุกคนต้องมีเงินเพียงพอสำหรับเป็นผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลตัวเองได้ โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่จะต้องเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุในอนาคต

ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีแนวทางที่จะเพิ่มเบี้ยมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นและทำอย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องรอการสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังไปเยี่ยมผู้สูงอายุก่อนหน้านี้


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย