จ.อุดรธานี ปั่นรณรงค์ TO BE NUMBER ONE สงกรานต์ปลอดเหล้า

12 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 88

          จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมปั่น TO BE NUMBER ONE สงกรานต์ปลอดเหล้า "เมาไม่ขับ ง่วงหยุดพัก กลับบ้านปลอดภัย" รณรงค์สร้างสุขให้ทุกครอบครัวอยู่พร้อมหน้าในเทศกาลปีใหม่ไทย 2562 

          วันนี้ 12 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณศาลาพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรณรงค์ TO BE NUMBER ONE สงกรานต์ปลอดเหล้า "เมาไม่ขับ ง่วงหยุดพัก กลับบ้านปลอดภัย" อุดรธานี ประจำปี 2562

          นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานี น่าเป็นห่วง มีความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.6 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ สำหรับสัดส่วนปัญหาการดื่มผู้ใหญ่ พบว่าร้อยละ 43.3 เป็นสัดส่วนของการดื่มแล้วขับ และร้อยละ 38.1 เป็นสัดส่วนของการซื้อสุรานอกช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด และจังหวัดอุดรธานีมีค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครัวเรือนในการซื้อสุรา คือ 1,481.8 บาท 

          สำหรับผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มีอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง ด้วยการบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน และผลสำเร็จของยุทธการเด็ดปีกแมงขี้นาก โดยจังหวัดมีผลการดำเนินงานในช่วง 7 วัน เกิดอุบัติเหตุทางถนน 29 ครั้ง ได้รับบาดเจ็บ 27 คน ลดลงจากปีที่ 60 ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลัก คือ เมาสุรา 

          ดังนั้นเพื่อให้ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดอุดรธานีมีความปลอดภัย ปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุ สมกับเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานี จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่น TO BE NUMBER ONE สงกรานต์ปลอดเหล้า "เมาไม่ขับ ง่วงหยุดพัก กลับบ้านปลอดภัย" โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทีมนักปั่น และคณะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดอุดรธานีผู้รักสุขภาพ 300 คน 

          นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา เทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ถูกเรียกขานจากประชาชนอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลแห่งความตาย" หรือ "เทศกาลนับศพ" เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4-5 วัน จะมีคนไทยหลายร้อยคนเสียชีวิตจากจากอุบัติเหตุในการเดินทางเป็นประจำทุกปี และมีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตัวการสำคัญก็คือน้ำเมา ซึ่งปัจจุบันหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายชุมชน เริ่มมีความกล้าที่จะจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้ากันเพิ่มขึ้น 

          จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังคน กำลังทรัพย์ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาหลายปีแล้ว ก็สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากน้ำเมาได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้จังหวัดอื่น ๆ อยากจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้ากันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและความเคยชินต่าง ๆ ของคนเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความอดทน รอคอย ที่สำคัญอยู่ที่ว่าอยากเปลี่ยน และกล้าที่จะเปลี่ยนหรือไม่ ถ้ากล้าก็เดินหน้าทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อประเทศชาติกันดีกว่า 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี