กองทัพบก ร่วมมือทุกภาคส่วนตั้งจุดบริการประชาชน 444 จุดทั่วประเทศ เน้นอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

10 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 219

        พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางสัญจรและท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน 444 จุดทั่วประเทศ ตามเส้นทางคมนาคม สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยจุดบริการดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ประชาชนพบเห็น เข้าถึงได้ง่าย และไม่กีดขวางการสัญจร พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ควบคู่กับการรณรงค์วินัยจราจร การมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย รวมถึงยานพาหนะ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในขณะเดินทาง สามารถใช้บริการที่จุดบริการดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ส่วนการแก้ไขปัญหาเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ด้วยมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้ดำเนินการตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในการสัญจรนั้น เจ้าหน้าที่ยังคงร่วมกันเข้มงวดในมาตรการดังกล่าว ทั้งถนนสายหลัก สายรองโดยจะดำเนินมาตรการจากเบาไปหนัก ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงอันตรายจากการดื่มแล้วขับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการไว้ และสามารถติดต่อรับคืนได้หลังเทศกาล

        สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จะร่วมกับผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกป้องปรามมิจฉาชีพ และดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานโดยรวม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานประเพณีอย่างมีความสุขและปลอดภัย 

        นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก จะเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ เพื่อพักผ่อนจากการขับขี่ยานพาหนะในการเดินทางไกล ทั้งนี้ กองทัพบกขอส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชน และขอให้ใช้เวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอย่างมีความสุข

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย