จังหวัดแพร่เชิญเที่ยวสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2562

03 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 236

        นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เชิญเที่ยวงานสงกรานต์เมืองแพร่ พิเศษสุดปีนี้ ปิดเมือง เล่นน้ำสงกรานต์ยาวนานที่สุดในภาคเหนือ จุดเด่นนัดพบนักท่องเที่ยว ส่งท้ายสงกรานต์ที่เมืองแพร่ในวันที่ 17 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์บนถนนหม้อห้อม ถนนสายวัฒนธรรมเปิดกาดกองเก่าเล่าตำนานสงกรานต์แบบดั้งเดิม กินข้าวแลงแบบหม้อห้อมล้อมสะโตก ใส่หม้อห้อมล้อมวงกิ๋นข้าว หมู่เฮาม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง

        การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดแพร่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยใช้ชื่องานว่า “ดอกลมแล้งบานสงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2562 ณ กาดสามวัย และกาดกองเก่า มีกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมสนุกกับสงกรานต์จังหวัดแพร่ จุดเด่นของงานสงกรานต์จังหวัดแพร่ คือจะจัดกิจกรรมท้ายสุดของเทศกาลสงกรานต์ คือวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ของภาคเหนือที่นิยมจัดงานในวันที่ 13 เมษายน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยว ร่วมส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดแพร่ ก่อนแยกย้ายไปทำตามภาระหน้าที่

        ในวันดังกล่าวจะมีขบวนแห่สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองที่ยิ่งใหญ่ ตลอดเส้นทางถนนหม้อห้อม ถนนสายวัฒนธรรม ทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดหม้อห้อมหนึ่งเดียวในภาคเหนือที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตลอดเส้นทางถนนเจริญเมืองในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ชมการประกวดนางสงกรานต์ ชิมอาหารพื้นบ้านของจังหวัดแพร่ ประกวดลาบเมืองแป้ ประกวดแกงโฮ๊ะเมืองแป้ ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบหม้อห้อมล้อมสะโตก ใส่หม้อห้อมล้อมวงกิ๋นข้าว หมู่เฮาม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง โดยการนำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน

        สำหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2562 มีหน่วยงานที่บูรณาการจัดงานร่วมกันกับจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่ ททท. สำนักงานแพร่ เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมของจังหวัดแพร่ ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์ โดยปีนี้ ททท. สำนักงานแพร่ จัดให้มีการเปิดกาดกองเก่าจัดประกวดครอบครัวสุขสันต์ การนั่งรถรางท่องเที่ยวรอบเมืองเก่าแพร่ กิจกรรมผ่อบ้านแอ่วเมืองตอนกลางคืน โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2562 จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ มาเที่ยวชมประเพณีสงกรานต์จังหวัดแพร่โดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054 – 511 060 ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 054 – 521 127

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่