ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2562 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

03 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 398

      ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติก แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติก ไทย-จีน สิรินธร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งจะทรงเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเชวู ซึ่งเป็นรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในกรุงปักกิ่ง เมืองรุ่ยจิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 664 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 10.45 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 629 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 17.10 น.

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

      สำนักพระราชวัง

      2 เมษายน พุทธศักราช 2562


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว