สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยัง นายแม็กคีย์ ซัลล์ (Mr.Macky Sall) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล เป็นสมัยที่ 2 ในวันที่ 2 เมษายน 2562

03 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 287

      ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้

      ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล กรุงดาการ์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเซเนกัล ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเซเนกัล จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นสืบไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว