สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานเลี้ยง ปิดการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562

01 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 549

      วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงร่วมงานเลี้ยง ปิดการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนายร้อย ได้มาชุมนุมพบปะสังสรรค์ก่อนที่จะแยกย้ายไปตามภูมิลำเนาของตน

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อาทิ วิดีทัศน์การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย การแสดงรำถวายพระพร การขับร้องเพลงฝากรัก คนึงครวญ รักไม่รู้ดับ การแสดงชุดเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงกลองศึก

      จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนายร้อย

      ในการนี้ ทรงตัดเค้กพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนนักเรียนนายร้อย ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว