สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง "ตะเลงพ่าย" รอบพิเศษ

31 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 298

        วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 14.31 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพสาธิต จักรพันธุ์ โปษยกฤต พิพิธภัณฑ์ เขตสายไหม ทอดพระเนตรการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง "ตะเลงพ่าย" รอบพิเศษ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การจัดแสดงหุ่นกระบอก รอบพิเศษของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤษนี้ นอกจากจะเป็นการสืบทอด ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมไทยชั้นสูงแล้ว ยังเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน ทั้งการสร้างพิพิธภัณฑ์ และโรงมหรสพสาธิต

"ตะเลงพ่าย" เป็นผลงานชั้นครูของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ปี 2543 และคณะจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเชิดชูการเสียสละของบรรพชนผ่านศิลปกรรมไทยใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานมากถึง 30 ปี เริ่มทำการแสดงรอบแรกแก่ผู้ให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมชมการแสดง 280 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว