สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงาน " คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" เนื่องในโอกาสวันครบ 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 328

        เวลา 19.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงร่วมงาน "คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" เนื่องในโอกาสวันครบ 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        โอกาสนี้ ทรงร่วมขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ แล้วมีพระราชดำรัสแก่ผู้ร่วมงานฯ

        จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้ก และนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พุทธศักราช 2562

         โดยงานนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระบรมราชูปถัมภกต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ให้เป็นปึกแผ่น เป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

        ภายในงาน จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "Explore the Next" เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุค 5G ผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ Siam Innovation District ศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนงานไอเดีย พื้นที่ต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพ หอประวัติจุฬาฯ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา CU Sports Complex และอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ 

        นอกจากนี้ยังมีบูธ Sound of Chula ซึ่งเป็นสื่อเสียงสร้างสรรค์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงของศิลปิน นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ ได้ใช้ภาชนะ และอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรณรงค์ให้สังคมลดการผลิตขยะจากต้นทาง ตามแนวคิด Zero Waste อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว