สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญได้แก่ โบสถ์นักบุญโทมัส  และพิพิธภัณฑ์โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค เมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

27 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 253

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญได้แก่ โบสถ์นักบุญโทมัส และพิพิธภัณฑ์โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค เมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว