พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

27 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 307

        วันที่ 26 มี.ค. 2562  เวลา 15.09 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังเรือนจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

        ในการนี้ ทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ แห่งที่ 19 ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกจากเรือนจำ โดยไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีก ปัจจุบันเรือนจำแห่งนี้ มีผู้ต้องขังจำนวน 2,519 คน แยกเป็นผู้ต้องขังหญิง 307 คน และผู้ต้องขังชาย 2,212 คน

        จากนั้น ทรงเปิดร้านกาแฟ "Inspire by Princess" ที่เปิดให้บริการกาแฟ เบเกอรี่ และยังมีบริการดูดวงโดยไพ่ยิบซีจากผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นเรือนจำแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ออกมาให้บริการภายนอก อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวก่อนที่จะกลับสู่สังคม และเป็นการส่งเสริมอาชีพ

         นอกจากนี้ ทางเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ยังได้จัดทำโครงการเรือนจันแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ได้นำความรู้จากการฝึกวิชาชีพในเรือนจำมาประยุกต์ใช้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป อันจะทำให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาแรงงานที่มีฝีมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไป สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตร "คุกขี้ไก่จำลอง" ซึ่งทางเรือนจำได้สร้างจำลองมาจากคุกขี้ไก่ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลปากแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่จะทำให้ประชาชนได้ไปเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์

        จากนั้น ทอดเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งสอดคล้องกับตลาดในปัจจุบัน เช่น อาชีพช่างเสริมสวย การทำขนม เบเกอรี่ แต่งหน้าเค้ก และการชงกาแฟโบราณ การทอเสื่อกกจันทรบูร การปักริบบิ้น และการทำสบู่เดคูพาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จะนำไปส่งขายที่เรือนจันแลนด์

        อีกทั้ง ยังมีภาคเอกชนที่ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพ เช่น โรงงานกระเบื้องดินเผาเด่นจันทร์ ได้ให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจำมาทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ ที่โรงกระเบื้องวันละประมาณ 20 คน โดยได้ค่าแรงตามค่าจ้างขั้นต่ำ และรับเข้าทำงานหากพ้นโทษแล้ว

         โอกาสนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ร่วมกับผู้ต้องขังชาย-หญิงในโครงการพัชรธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระประสงค์ให้ดำเนินโครงการ โดยนมัสการพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มาดำเนินโครงการพัชรธรรม ด้วยทรงเห็นว่า ธรรมะจะช่วยพัฒนาจิตใจผู้ที่กระทำผิดได้อย่างตรงจุด ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัชรธรรม พบว่า หลักธรรมได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมีสติ รู้จักผิด รู้จักชอบมากขึ้น และได้แพร่กระจายความเข้มแข็งและการยั้งคิดไปยังผู้ต้องขังในเรือนจำเพิ่มมากขึ้น

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว