สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญใจกลางเมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

26 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 154

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญใจกลางเมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว