สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนำชัย กับนางวิภา นำชัยศิริ และนางสดใส ตุลยานนท์

25 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 293

      วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 17.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนำชัย กับนางวิภา นำชัยศิริ

ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      นายนำชัย นำชัยศิริ เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2465 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน บิดาและมารดา ชื่อ นายบั๊ก และนางจังยิวตวง แซ่ลิ้ม ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ 16 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย และก่อตั้งบริษัท เช่น บริษัท เอเชียเทรดดิ้ง จำกัด รับประมูลการติดตั้งโครงการวางท่อน้ำประปาทั่วทุกภาค จนธุรกิจประสบความสำเร็จ

      นายนำชัยฯ เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาของสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย นอกจากที่ประเทศไทย ยังช่วยเหลืองานสาธารณกุศลที่สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

      ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางวิภา นำชัยศิริ มีลูกชายและลูกสาว รวม 3 คน ซึ่งนางวิภาฯ เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจการงาน และดูแลอบรมลูกๆ เป็นอย่างดี โดยนายนำชัยฯ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ด้วยชราภาพ สิริอายุ 95 ปี

      สำหรับนางวิภา นำชัยศิริ เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2472 บิดาและมารดา ชื่อ นายยงค์ และนางจิว ลิ้มศรี ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 สิริอายุ 76 ปี


      เวลา 17.51 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสดใส ตุลยานนท์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุ 86 ปี

      นางสดใส ตุลยานนท์ เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2475 บิดาและมารดา ชื่อ หลวงศรีรัตนารถ อนันต์ วสุธาร กับหม่อมราชวงศ์ปลื้มจิตร์ วสุธาร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน มีลูกชายและลูกสาว รวม 3 คน

      นางสดใสฯ ติดตามสามีซึ่งไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดต่างๆ และได้ร่วมกับคณะแม่บ้านชลประทานทำงานทั่วไปรวมทั้งงานในห้องเครื่องขบวนรับเสด็จ โดยเฉพาะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทั่วประเทศ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว