สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

25 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 100

      วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2562 โดยมี รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

      ทั้งนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะแพร่ภาพออกอากาศพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ชมในวันต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว