สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก  ประจำปีคริสต์ศักราช 2019 งานแสดงหนังสือที่ใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

25 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 147

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ประจำปีคริสต์ศักราช 2019 งานแสดงหนังสือที่ใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว