ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงาน Hong Kong International Film & TV Market 2019 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

22 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 117

        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงาน Hong Kong International Film & TV Market 2019 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว