สกลนคร ชาวอำเภอโคกสีสุพรรณ กว่า 2000 คน ร่วมใจเดินรณรงค์ ให้ออกมาให้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม ให้มากที่สุด

21 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 4

            วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นาย เอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นำส่วนราชการในท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วม เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อแสดงพลังของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กระตุ้นจิตสำนึก ตอกย้ำให้ประชาชนชาวสกลนคร ทั้งกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งให้ประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระและปราศจากการครอบงำ

            โดย นาย เอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กล่าว่า วันนี้ ได้นำมวลชนเริ่มเดินรณรงค์ตั้งแต่ โรงเรียนอุบาลโคกศรีสุพรรณ ไปตามถนนหน้าตลอด และกระจายไปตามถนนเส้นต่างๆในอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งบรรยากาศในการเดินรณรงค์คึกคักเป็นอย่างมาก เป็นการแสดงออก ของพลังของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาแสดงพลัง เลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง ซึ่งในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้มี ประชาชนเข้าร่วมขบวนกว่า 2000 คน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มานพ  สาขันธ์โคตร

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร