สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

20 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 183

      วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

      นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

      นางสาวสุธิดา แสงสลับสี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

      นางสุทิน ฟ้าคุ้ม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานฯ  และในโอกาสนี้ ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว