สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ

18 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 128

      วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 17.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 สิริอายุ 68 ปี

      นางสุพัตรา ลาวัณย์ศิริ เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2493 บิดาและมารดาชื่อ พันเอกพิเศษ ปฐม และนางวิม บุณยประภัศร์ จบการศึกษาระดับปริญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญาโท จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านชีวิตการทำงาน เริ่มรับราชการเมื่อปี 2520 ในตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 4 ที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี 2523 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายแพทย์ระดับ 5 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาเป็นเวลา 4 ปี จากนั้นได้ลาออกจากราชการ เพื่อไปร่วมก่อตั้งสหเวชโพลีคลินิก กับแพทย์ที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยได้ทำหน้าที่เป็นแพทย์และกรรมการบริหารคลินิก รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี จากนั้นได้ยุติการทำงานเต็มเวลา เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม และได้อุทิศตนไปช่วยเหลืองานสังคมเป็นแพทย์จิตอาสา และอาจารย์พิเศษของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดชาติไทย และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านมะเร็งเต้านม เป็นวิทยาทานแก่ผู้ป่วยรายอื่นๆ ในการดูแลตนเองหลังตรวจพบ เพื่อให้สามารถต่อสู้กับมะเร็งเต้านม และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

      นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีจิตกุศล บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

      ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายดิเรก ลาวัณย์ศิริ มีลูกด้วยกัน 1 คน


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา