สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2562

18 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 116

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        ฯพณฯ นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่า ความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการทุกๆ ด้าน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา