สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปีย (Ethiopian Airlines) ตกที่เมืองบิชอฟตู (Bishoftu) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

17 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 71

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้  

        ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

 กรุงแอดดิสอาบาบา

        ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปียตกที่เมืองบิซอฟตู ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยร่วมกับชาวเอธิโอเปียและประชาชนอีก 35 ประเทศ ซึ่งมีผู้โดยสารเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกดังกล่าว ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา