พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์

17 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 44

        ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2562  ตรงกับวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์

        ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์  ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์

        ข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่า ความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการทุกๆ ด้าน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย