ประชาชนจิตอาสาระนองร่วมกัน ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝาย ภายใต้โครงการต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข

15 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 4

            วันนี้ (15 มี.ค. 62) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมสร้างฝาย ภายใต้โครงการต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข ที่ คลองพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีส่วนราชการ ทหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อช่วยกันสร้างฝาย โดยนำไม้มาปักเป็นเสา เรียงก้อนหิน เรียงกระสอบทราย ช่วยชะลอน้ำ เป็นฝายน้ำล้น เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง รักษาการผลิตน้ำตามธรรมชาติไว้เติมเต็มระบบอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบจิตอาสา คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา ร่วมแรง ร่วมพลัง ร่วมกำหนดข้อตกลงเพื่อดูแลรักษาฝายร่วมกันด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง