เลขาธิการ กกต. ปฏิเสธตอบคำถามว่าการรณรงค์โหวตโนมีความผิดหรือไม่ ต้องรอผลการไต่สวนก่อน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 5

เลขาธิการ กกต. ปฏิเสธตอบคำถามว่าการรณรงค์โหวตโนมีความผิดหรือไม่ ต้องรอผลการไต่สวนก่อน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง


พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการรณรงค์โหวตโน ของพรรคไทยรักษาชาติ ว่า ประธาน กกต. ได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ซึ่งเมื่อดูมาตรา 73 ก็สามารถทำได้ ในกรณีชักชวน แต่หากกรรมการการเลือกตั้ง เห็นว่าเป็นการกระทำในลักษณะที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม ก็จะต้องตีความว่าไม่สุจริตอย่างไร เช่น อาจจะเป็นการรณรงค์ให้ลงคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น จะมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณา ว่าหากทำเช่นนี้แล้ว จุดมุ่งหมายจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ จึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ ต้องรอไต่สวนก่อน

ส่วนที่ กกต. ถูกมองว่า เรื่องร้องเรียนของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรครัฐบาล กกต.จะใช้เวลาพิจารณาคดีรวดเร็ว ตรงข้ามกับเรื่องของพรรครัฐบาลนั้น ยืนยันว่า กกต.พิจารณาตามกระบวนการ เรื่องใดไต่สวนเสร็จก่อนก็พิจารณาก่อน 

เลขาธิการ กกต. ยอมรับข้อผิดพลาด ของเอกสารการแนะนำตัวผู้สมัครที่ กกต. จัดทำขึ้น แต่ก็ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย