จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 8

          วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ประสบภัยเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 4 ราย

          นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตนเองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดระนอง ได้สนองราโชบายดังกล่าวพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินสำรองจ่ายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง และขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี 

          นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ กล่าวต่อว่า การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยราษฎรของพระองค์ที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่พระองค์ได้มอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชปณิธานให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความรู้ รัก สามัคคี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินจะได้เป็นมงคลแก่ชีวิตของราษฎรครอบครัวและประเทศชาติสืบไป 

          สำหรับผู้ประสบอัคคีภัยที่เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย นางบุญยืน กาญจนากร นางสาวอังคณา วรนุช นายวิเชียร เกิดบ้านตะเคียน และนายก้าท้วน ตันลิขิต ซึ่งมีความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง และเสียหายบางส่วน 2 หลัง นอกจากผู้ประสบภัยจะได้รับมอบสิ่งของพระราชทานแล้ว ทางเทศบาลเมืองระนองยังได้สนับสนุนค่าซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ จำนวน 4 ครอบครัว มูลค่า 73,000 บาทด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง