สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงาน "ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร " ในโอกาสอายุครบ 100 ปี

10 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 300

      วันที่ 9 มีนาคม 2562  เวลา 14.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในงาน "ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร" ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สถาบันการศึกษาและศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร มีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ความรู้และผลงานด้านต่างๆ ของศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไทยศึกษา มีความรู้ในสหวิทยาการ ถือเป็นปูชนียบุคคล ที่สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่วงการวิชาการเป็นอย่างยิ่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ภาษาศาสตร์ ภาษาถิ่น จารึก วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ไทย กฎหมาย และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีผลงานด้านการประพันธ์เพลง จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปี 2509 รางวัลนักเรียนรัฐบาลไทยดีเด่นปี 2537 รางวัลบุคคลแห่งปี 2561 ในโครงการสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2562 ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตร การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนักร้องจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร อาทิ เพลงใกล้รุ่ง เพลงชะตาชีวิต และเพลงในดวงใจนิรันดร์

      จากนั้น ทรงขับร้องเพลงฝากรัก พระราชทานแก่ ศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร และทรงขับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ร่วมกับนักร้องของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ด้วย


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว