สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

08 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 135

      เวลา 17.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพวงมาลัย หน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ ความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี ซึ่งกำหนดระยะเวลาระหว่างปี 2561 ถึง 2563 จำนวน 3,120 ราย ใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ขณะนี้ได้คัดเลือกผู้ป่วยและอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไปแล้ว 408 ราย ให้การรักษาไปแล้ว 133 ราย

      ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2512 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย , ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลอีกด้วย สำหรับ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 4197658 ถึง 60 และ 02 4141414

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว