ผอ.กกต.เลย เตือนเซลฟี่กับบัตรเลือกตั้ง เสี่ยงติดคุก

07 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 99

            นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในจังหวัดเลยครั้งนี้ น่าจะเป็นเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอาจจะทำไปโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม เพราะการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอาจเสี่ยงทำให้ถึงกับติดคุกได้ โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่กับบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนไว้ แล้วนำไปลงในสื่อโซเชียลต่างๆ หรือการนำอุปกรณ์ถ่ายภาพเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้การทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ด้วยการขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพใดๆ ลงในป้ายผู้สมัครฯ หรือเคลื่อนย้ายป้ายหาเสียง ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย

            ทั้งนี้ กฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดข้อห้ามหลายอย่างที่ประชาชนควรรู้ ได้แก่ ห้ามปลอมแปลงเอกสารหลักฐานหรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งที่ตนไม่มีสิทธิ, ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง, ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากสถานที่เลือกตั้ง, ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง, ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น, ห้ามใช้อำนาจมิชอบด้วยกฎหมายขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง, ห้ามนำบัตรผู้อื่นไปใส่ในหีบเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

            โดยจากนี้ไปทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยจะทำการจัดส่งคู่มือเลือกตั้ง 62 ไปยังบ้านเรือนของประชาชนในจังหวัดเลยทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยภายในเล่มจะมีเรื่องที่ประชาชนควรรู้มากมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง รวมถึงรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตพร้อมประวัติพอสังเขป และรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดเลย จึงอยากให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยได้ใช้หนังสือเล่มดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ และออกไปใช้สิทธิกันอย่างมีคุณภาพในวันที่ 24 มีนาคม นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.เลย