พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา

06 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 73

        ด้วยวันที่ 6 มีนาคม 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา

        ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกานา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี  เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกานา

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย