ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

04 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 104

       วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ครบรอบ 8 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) 

      ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิและรูปเหมือนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร และทรงหลั่งทักษิโณทก

      สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มรณภาพเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 สิริอายุ 88 ปี พรรษาที่ 68 เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีปฏิปทาและวัตรปฏิบัติอันงดงาม ดำรงอยู่ในเมตตาธรรม ตั้งมั่นอยู่ในสัจจะ อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมื่อปี 2535


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว