สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพวงมาลาหลวงและพวงมาลา หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพรานอังคาร เรือนคำ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

01 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 152

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพรานอังคาร เรือนคำ อายุ 33 ปี ตำแหน่งพลปืนเล็ก กองร้อยทหารพราน 3311 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งศพ ณ โบสถ์ คริสจักรบ้านทุ่งป่าคา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ 

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

          อาสาสมัครททหารพราน อังคาร เรือนคำ อายุ 33 ปี ตำแหน่งพลปืนเล็ก กองร้อยทหารพราน 3311 หน่วยเฉพาะกิจกรมกรมทหารพรานที่ 33 จังหวัดยะลา มีภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นบุตรนายสมาน เรือนคำ และนางโตแหระ ผลชัยชาญมั่น มีพี่น้องรวม 3 คน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต็อบ อำเภอแม่สะเรียง จากนั้น บวชที่วัดน้ำดิบ (ห้วยวอก) อำเภอแม่สะเรียง และเรียนจบชั้น ม.3 และลาสิกขามาทำงานพร้อมกับเรียน กศน. จบชั้น ม.6 ปี 2558 ไปสมัครเป็นทหารพราน ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ปี 2560 สมรสกับนางเยาวเรศ เรือนคำ ที่บ้านทุ่งป่าคา อำเภอแม่ลาน้อย ยังไม่มีบุตร แล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่ และเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะลาดตระเวนบริเวณบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการกำหนดที่จะฝังศพตามศาสนาคริสต์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่สุสานบ้านทุ่งป่าคา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน