เชียงใหม่ดึงทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ มุ่งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และปลอดแอลกอฮอล์

28 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 47

จังหวัดเชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมตกแต่งเมืองตลอดเดือนเมษายน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำชัด ทำให้เป็นงานสงกรานต์ที่มุ่งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา และปลอดแอลกอฮอล์

            วันนี้ (28 ก.พ. 62) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ โดยจะดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว ภาควัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม แสดงถึงอัตลักษณ์ล้านนา เช่น การละเล่น ดนตรีพื้นเมือง กาดหมั้ว เป็นต้น โดยให้เชื่อมโยงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน จะมีทั้งการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมตามแบบล้านนา รวมทั้งการควบคุมเรื่องการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง หรือชุดล้านนา และร่วมกันตกแต่งเมืองตลอดเดือนเมษายน หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถนนท่าแพ วัด สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ขนส่งมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงบ้านเรือนประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เฮงพลอย

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่