สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่

27 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 108

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่

        วันนี้ (27 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 วัด โอกาส นี้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยถวายสังฆทานแด่พระพรหมมงคล ว. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง ถวายสังฆทานแด่พระครูมงคลยติคุณ ณ วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) อำเภอหางดง ถวายสังฆทานแด่พระราชเจติยาจารย์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถวายสังฆทานแด่พระครูพิมลธรรมรัต ณ วัดย่าพาย อำเภอสันกำแพง และถวายสังฆทานแด่พระครูรัตนานุวัตร ณ วัดบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง มหานิกาย เมื่อปี พ.ศ.2546 เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 ปี พ.ศ.2552 เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เป็นศูนย์ฝึกพระวิปัสสนาจารย์ ประจำหนเหนือ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2538 เป็นวัดพัฒนาดีเด่น และเป็นวัดพระอารามหลวง ในปี 2506 วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2494 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง นิกายธรรมยุต เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี 2516 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และได้รับการประกาศเป็นโบราณสถาน สำหรับวัดย่าพาย มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อปี 2310 วัดบ่อสร้าง มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านบ่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2537 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน