สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยัง เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

26 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 88

      ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

      เชคซอบะห์ อัลอะห์มัด อัลจาบีร์ อัลซอบะห์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงคูเวตซิตี ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาท มีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของรัฐคูเวต หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว