สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

20 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 31

        เวลา  18.07 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพเลโก้โมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลอง รวมทั้งผลงานภาพผ้าไหม 3 มิติ และรับพระราชทานโล่

         จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินดังกล่าว เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" และผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เกาะสุรินทร์ใต้ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

        ในโอกาสนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และผู้แทนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เกาะสุรินทร์ใต้ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ชาวมอแกน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

        ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพเลโก้โมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 จำนวน 27 ชิ้น รวมทั้ง ผลงานภาพผ้าไหม 3 มิติ จำนวน 4 ภาพ ที่จัดแสดงในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมีคณะบุคคลผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ จำนวน 19 คณะ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว