นครนายก สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์

18 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 157

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์

 

             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

         ซึ่งในการนี้จังหวัดนครนายก กำหนดประกอบพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครนายก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ประกอบด้วย

         1. เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

         2. บึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

         3. บ่อน้ำทิพย์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

         และกำหนดพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เจษฎา มูลธรรม

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก