สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย  ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย  ซึ่งตรงกับวันที่  16  กุมภาพันธ์  2562

17 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 23

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        ฯพณฯ นางสาวดาเลีย กรีบาวสเคท ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย กรุงวิลนีอุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาก้าวหน้าของประชาชนและสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ กอปรกับการสนับสนุนที่เข้มแข็งของท่าน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา