จังหวัดแพร่.....กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า

16 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 52

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(16ก.พ.62) ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในประเด็นการปฏิรูป รวมถึงภารกิจต่างๆ ของกระทรวงฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีพิธีมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน มอบเหง้าสักพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร มอบกล้าไม้สักพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ร่วมปลูกต้นสัก และเวทีเสวนาประชาชน หัวข้อ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ชมแสดงดนตรีพื้นถิ่น และดนตรีในสวน มีการจัดตั้งคลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ตลาดนัดป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ การแจกพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยเฉพาะกล้าสักที่เพาะจากเนื้อเยื้อของต้นสักที่ได้นำไปสร้างเสาชิงช้าที่กรุงเทพมหานคร

        นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรจากสวนป่าเศรษฐกิจได้มาพบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ และด้านการตลาด มีพิธีมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน มอบเหง้าสักพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร มอบกล้าไม้สักพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ร่วมปลูกต้นสัก และเวทีเสวนาประชาชน หัวข้อ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีพื้นถิ่น และดนตรีในสวน

            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวกับประชาชนชาวจังหวัดแพร่ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้เวทีการจัดงานครั้งนี้ลงมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทั้งเรื่องป่าไม้ พื้นที่ทับซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้เสนอปัญหาที่ทางจังหวัดติดขัดมา เพื่อแก้ไขในในระดับกรม ระดับกระทรวงเพราะยกกระทรวงลงมาดำเนินการให้ ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินั้นผ่านสภาแล้ว ขอโปรดเกล้าออกมาเป็นกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวไม้มีค่า ป่าชุมชนว่า เดิมไม้มีค่าคือไม้หวงห้าม แต่เดิมจะตัดต้องขออนุญาต แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า โดยแก้ไขกฎหมาย การสร้างสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้ มีความสุข ที่สำคัญคนต้องไม่ตัดไม้ ไม่ล่าสัตว์ ไม่เผาป่า แต่ป่าที่จะเพิ่มขึ้นคือป่าเศรษฐกิจ ป่าในเมือง ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 ทั้งประเทศในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ

            สำหรับปัญหาไฟป่านั้นพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ไฟป่าเกิดจากคนจุด ในอนาคตก็จะสร้างความเข้าใจไม่ให้มีการเผา โดยให้เกิดความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ.

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่