จ.ปัตตานี เปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

12 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 47

          ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยจัดขึ้นในหัวข้อ ผืนผ้าแห่งสัญลักษณ์เล่าประวัติเมืองงามชายแดน เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของชาติไทย ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญของธงชาติไทย กฎหมาย การใช้ การชักธงชาติ และการประดับ การดูแลธงชาติไทย อีกทั้ง เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของธงชาติไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในธงชาติ และความเป็นชาติไทย

          ทั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดกิจกรรม ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษา ในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี