สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "อักษรฯ จรัล 102"

11 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 34

        เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 5.48 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ทรงเป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "อักษรฯ จรัล 102" (หนึ่ง-ศูนย์-สอง) และทรงพระดำเนินนำขบวนตามเส้นทางเดิน-วิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร

        งานเดิน-วิ่ง การกุศล "อักษรฯ จรัล 102" (หนึ่ง-ศูนย์-สอง) ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 102 ปีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 2 อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาการ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาห้องเรียนอุปกรณ์การศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา และวิจัย

        สำหรับเส้นทางการเดิน-วิ่ง การกุศลฯ จัดขึ้น 2 ระยะ ประกอบด้วย 2 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง ประมาณจำนวน 2,200 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว