พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อพระพุทธาทิตยาทรประชานาถ ณ วัดซับยี่หร่า จังหวัดจันทบุรี

07 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 44

      เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.19 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ทรงเททองหล่อพระประธานประจำอาคารปฏิบัติธรรม นามว่า "พระพุทธาทิตยาทรประชานาถ" มีความหมายว่า พระพุทธรูปที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งทางวัดซับยี่หร่า ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว ปางมารวิชัย เป็นเนื้อสำริดปิดทอง

      วัดซับยี่หร่า เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 32 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2514 เป็นที่พักสงฆ์ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี 2555 โดยวัดฯ นี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีพระศรัทธา และได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ทั้งยังได้เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลหลายครั้ง ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ 7 รูป มีพระครูปลัดพิทักษ์ ปภาโส เป็นเจ้าอาวาส

      โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับ


      ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว