สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562

06 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 79

      เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันตรุษจีน พุทธศักราช 2562 

      ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้นลงรักปิดทอง เรียกว่า "หลวงพ่อโต" หรือ "หลวงพ่อวัดสามจีน"

      ต่อจากนั้น ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อทองคำ เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับการสร้างพระมหามณฑปนี้ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ ปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เดิมถูกพอกปูนไว้ ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม แล้วพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำ จากนั้นได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ เมื่อปี 2534 ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

      วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เดิมชื่อ วัดสามจีน เชื่อกันว่า มีชาวจีน 3 คน ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ในปี 2482 พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดไตรมิตรวิทยาราม"


      ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยัง ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ขอพระราชทานถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีน ในชุดระบำถ้วย จากเขตปกครองตนเองมองโกเลียในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ในชุดนาฏยอาศิรวาท หรือการแสดงโขน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

      จากนั้น ทรงหย่อนเหรียญเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 "ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข" ซึ่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ


      หลังจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม Shinghai Mansion Bangkok โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของโรงแรม ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างขึ้นภายหลังถนนเยาวราชก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2443 ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้ สารสิน) เป็นเจ้าของอาคาร ต่อมามีการปรับปรุงอยู่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 มีการปรับเปลี่ยนบันไดเลื่อนด้านหน้า เป็นสะพานสีแดงข้ามบ่อน้ำ สื่อความหมายถึงการใช้สะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกปัจจุบันกับอดีตในยุคเซี่ยงไฮ้ ปี ค.ศ. 1930 ปัจจุบันอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของทายาทตระกูลสารสิน

      ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวร (กวนอิม) หรือเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร ศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง อายุประมาณ 900 ปี โดยในปี 2501 ได้อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานไว้ที่เทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ซึ่งมีความเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วย และสุขภาพแข็งแรง

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการออกร้านของร้านภูฟ้า ซึ่งจำหน่ายสินค้าต่างๆ อาทิ หมวกแก๊ป ผ้าขนหนู กระเป๋า ร่ม แก้วมัค ปากกา และเสื้อโปโล ที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปหมู และพรพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีนคำว่า "ไห้จูก่งฝู" มีความหมายว่า "ปีหมู หมูดุนหนุนโชคลาภ" ปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง จำหน่ายแก่ประชาชนได้สวมใส่เพื่อความเป็นสิริมงคล ฉลองเทศกาลตรุษจีน ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านภัทรพัฒน์ (pat-pat) มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านมูลนิธิรามาธิบดี


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว