สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน บางกอก เชฟ แชริตี้ ประจำปี 2562

05 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 130

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.24 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "บางกอก เชฟ แชริตี้" ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้มีเชฟชื่อดัง 22 คน จากโรงแรมชั้นนำ และเชฟจากครัวการบินไทย ร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษ 11 รายการ โดยนำผักปลอดสารพิษในโครงการจัน-กะ-ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และน้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ ยังมีเชฟรุ่นจิ๋ว 11 คน ร่วมกันปรุงอาหารกับเชฟชื่อดัง ในงานฯ ยังมีการโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าปกากะญอจากร้านภูฟ้า ด้วย

      สำหรับงานบางกอก เชฟ แชริตี้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรและการระดมทุนทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 132 ล้านบาท ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมด ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร สร้างโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ที่ผ่านมาได้สร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้ว 2 แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว