บรรยากาศการรับสมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. ของสกลนคร วันแรกมีผู้สนใจสมัคร จำนวน 126 คน

04 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 157

          บรรยากาศในการสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตของจังหวัดสกลนคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-6 จังหวัดสกลนคร จำนวนมาก

          นายนคร บุญมีผล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ในการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสกลนคร ในวันแรกของการรับสมัครเลือก ได้รับความสนใจจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงรับเลือกจำนวนมาก 

          จังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 22 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 22 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 23 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 18 คน และเขตเลือกตั้งที่ 6 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คน รวมแล้วมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขตเลือกตั้งของจังหวัดสกลนครในวันแรก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 126 คน

          ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-6 จังหวัดสกลนคร ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กษิเดช ชมภูสิงห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร