พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ซแรย์อทิตยา" ครั้งที่ 2

04 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 38

        วันที่3 ก.พ. 2562 เวลา 15.41 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการประทานถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ซแรย์อทิตยา ครั้งที่ 2 " ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชน และเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

        สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท VIP ระยะทาง 17 กิโลเมตร ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 81 กิโลเมตร และประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทาง 43 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 1,530 คน โดยใช้เส้นทางการปั่นจักรยานผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล

         ในการนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภท 81 กิโลเมตร ประกอบด้วย จักรยานเสือหมอบชายรุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จักรยานเสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และจักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

        นอกจากนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างเส้นทางปั่นจักรยาน อาทิ การศึกษาดูงานโครงการซแรย์อทิตยา และกิจกรรมการมอบจักรยานมอบทุนการศึกษาและทุนเพื่ออาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านคาบ ตำบลเทนมีย์ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับโรงเรียนบ้านคาบ อีกด้วย

        สำหรับ รายได้จากการแข่งขันฯ นำไปสมทบทุนโครงการซแรย์อทิตยา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว