สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร

31 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 53

        เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 14.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "อัครศิลปิน" เพื่อให้ประชาชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาท อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

      การสัญจรครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ให้แก่ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปการแสดง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ อาทิ การถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ศิลป์ กวี คีตา" เป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์ 3 สาขาพร้อมกัน ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปการแสดง จากศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกมล ทัศนาญชลี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

      นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็น "วิศิษฏศิลปิน" รวมทั้งจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขาดังกล่าวด้วย

      ทั้งยังมีการจัดฐานศิลปะ เพื่อเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ อาทิ ฐานศิลปะนาฏศิลป์ ฐานศิลปะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ฐานเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ และฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม ซึ่งแต่ละฐานล้วนเป็นการเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคต่างๆ ของศิลปะในแขนงต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสามารถ และหันมาสนใจในศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

      โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง จะจัดไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และจะมีการสัญจรไปจัดตามภูมิภาคต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.culture.go.th และแฟนเพจเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว