ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

29 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 60

            เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 18.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

            ในการนี้่ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การแข่งขัน TO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เยาวชนแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคม เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด เช่น การควบคุมตนเอง การจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม

            โอกาสนี้ ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันกราบทูลประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ พระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ To Be Number One แก่โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

            จากนั้น ทีม AWESOME JUNIOR ถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลก ในการประกวด WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIOMSHIP 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเอเชีย ในการประกวด ASIA 2018 ALL GENERATION CHAMPIONSHIP WORLD FINAL IN SEOUL ณ ประเทศเกาหลีใต้

            ต่อจากนั้น พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวดTO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 รุ่น JUNIOR ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รุ่น PRE-TEENAGE ได้แก่ โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นTEENAGE ได้แก่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

            โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทาน ซึ่งกว่า 16 ปี พบว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ทรงเน้นย้ำว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการสอนโดยตรง หรือจากการบังคับ แต่เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติโดยสมัครใจ ตัวอย่างของเด็กที่เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE คือ เด็กที่มีใจรักการเต้นจึงมีความมุ่งมั่นพยายามร่วมกันที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างกว้างขวางรู้จักการแบ่งเวลาเรียนและการทำกิจกรรมเกิดการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมๆกัน โดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,911 คน


             ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว