รองมุขมนตรี พร้อมคณะรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหารือการส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่น ระหว่างไทย-มาเลเซีย 

28 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 51

รองมุขมนตรี พร้อมคณะรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหารือการส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่น ระหว่างไทย-มาเลเซีย 

          วันนี้ (28 ม.ค. 62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอะห์หมัด บัครี บินดาโต๊ะ รองมุขมนตรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้บริหารรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากได้รับมอบหมายจากรัฐบาล รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่น ระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการต้อนรับ

          จังหวัดสงขลา ถือเป็นจังหวัดที่มีดินแดนติดกับประเทศมาเลเซีย หลายอำเภอ ซึ่งนับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง และในขณะนี้รัฐบาลไทยจัดให้อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่งที่สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 

          สำหรับภารกิจหลักที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา คือ การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดได้ ก็จะสามารถดึงดูดนักนักลงทุน นักธุรกิจ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

    

    

   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประชา โชคผ่อง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา