สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

28 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 56

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 17.46 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สิริอายุ 85 ปี

      พลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ เกิดวันที่ 4 มกราคม 2476 บิดาและมารดา ชื่อ พลตรี ถวัลย์ และนางยุพา ศรีเพ็ญ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 5 เริ่มเข้ารับราชการในปี 2502 ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกันกรมผสมที่ 3 ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวรประจำพระองค์ และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กที่ 1 รักษาพระองค์ นอกจากนี้ได้ปฏิบัติราชการพิเศษที่สำคัญ อาทิ ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ตลอดชีวิตรับราชการดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ รองผู้บัญชาการทหารบก

      ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ มีลูกด้วยกัน 3 คน ซึ่งพลเอก ศัลย์ ศรีเพ็ญ ได้อบรมสั่งสอนลูกๆ ให้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ จึงได้รับรางวัลพ่อตัวอย่าง และรางวัลครอบครัวประชาธิปไตย จากสำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ


          ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว